torsdag 28. november 2013

Ny Nederlandsk Cyberstrategi

Nederland har revidert sin cyberstrategi, og denne er på mange måter alt det vår nasjonale strategi for informasjonssikkerhet ikke er. Den favner mer helhetlig enn vår strategi, er ikke utydelig pga eksisterende strukturer og omfatter både privat næringsliv, sivile myndigheter og militær sektor.

Det er verdt å merke seg at den på en ganske god måte forsøker å balansere hensynet til både sikkerhet og personvern.

Les hele strategien her:

New cyber security strategy strengthens cooperation between government and businesses

1 kommentar: