torsdag 28. mars 2013

Arkitekturprinsipper for en forsvarbar infrastruktur

Jeg har skrevet et whitepaper om arkitekturprinsipper for en forsvarbar informasjonsinfrastruktur. Målgruppen er primært Forsvarets IKT-område, altså de som skal konstruere, drifte og beskytte informasjonssystemene. Utelukker likevel ikke at det kan være til nytte for andre. 

Bruk det fritt, men oppgi gjerne kilden.

Whitepaper om forsvarbar informasjonsinfrastruktur

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar