fredag 29. mars 2013

Min master thesis - Using netflows for slow portscan detection

Tenkte det var greit å dele masteroppgaven min her.  Selv om det begynner å bli noen år siden den ble ferdig, så tror jeg at den likevel kan komme til nytte for den som jobber med sikkerhetsovervåking og forsvar mot cyberangrep.

Using netflows for slow portscan detection.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar