tirsdag 9. april 2013

CISPA tilbake i Kongressen

Threatpost skrev følgende:

The Controversial CISPA Is Back in Congress

Dette er et lovforslag jeg virkelig håper de klarer å få gjennom, selvfølgelig med nødvendige tilpasninger i forhold til personvernet. Egentlig er jeg litt overrasket over at dette med overvåking og deling av nettverkstrafikk er nødvendig å få inn i en slik lov, for det som er mye mer viktig er at myndighetene skal pålegges å dele etterretninger med privat sektor slik at de kan beskytte seg selv:

CISPA requires the Director of National Intelligence to establish procedures to allow intelligence community elements to share cyber threat intelligence with private-sector entities and encourage the sharing of such intelligence 1)
Selv om stadig flere private aktører nå tilbyr "teknisk informasjon om trusselaktører", så er det vel fremdeles slik at det kun er myndighetene som har kapasitet til å lage etterretninger. Slike er selvfølgelig mye mer verdifullt når en skal beskytte seg mot avanserte cyberangrep.

Obligation to share!


1) http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_Intelligence_Sharing_and_Protection_Act

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar