torsdag 11. april 2013

Positivt om Finanstilsynets ROS rapport

Jeg har tidligere vært kritisk til den "tradisjonelle" ROS-metoden for risikofastsettelse. Årsaken er at metodene alt for ofte bruker ulike kvantitative metoder for risikoangivelsen. Se tidligere blogposter for utdyping. 1)

ROS-rapporten fra Finanstilsynet har imidlertid unngått dette på en god måte. Rapporten er på et overordnet nivå, og det er jo nettopp her en ROS-metode kan brukes. (Så lenge en holder seg unna risikokalkulatorene)

Anbefaler å lese rapporten.1)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar